|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Vesterhavet

Vesterhavet eller nordsøen har et areal på cirka 575.000 kvadratkilometer og en gennemsnitlig dybde på 95 meter. Største dybde er 690 meter.


Vesterhavet afgrænses mod syd af den Engelske Kanal, mod øst af det europæiske fastland og Skagerrak og mod nord af Norge samt området mellem Norge og Storbritannien, hvor Nordsøen og Atlanterhavet mødes. Storbritannien danner også grænsen mod vest.


I Danmark hedder hele havet fra den vestjyske kyst op til og med Hanstholm og vestpå til de britiske øer under et Vesterhavet; nord for Hanstholm hedder farvandet Skagerrak[Kilde mangler]. I visse sammenhænge bruges benævnelsen "Vesterhavet" kun om den del af havet, som ligger ind mod den vestjyske kyst, mens fjernere områder går under egne benævnelser.

Navnet Nordsøen er af frisisk oprindelse og Nordsøen danner sprogligt par med Zuidersøen, som i dag er stærkt reduceret og kaldes IJsselmeer. I forbindelse med kort fra Hansaen blev navnet udbredt over hele Europa. Andre betegnelser, som tidligere var i brug, er Mare Frisicum, Oceanum Frisicum eller Mare Germanicum.

[redigér]Geologi og hydrologi


Vesterhavet er et forholdsvist gammelt hav, som i sin oprindelige form eksisterede allerede for 350 millioner år siden. Gennem tiden har havet gennemgået ulige forandringer. Den slutlige nedflytningen af Vesterhavets bäcken skete under tertiær. Først efter slutningen af sidste istid for cirka 10.000 år siden fik havet stort set sin nu kendte udbredelse. Endnu i dag forandrer havet sig dynamisk. Så hævedes havets vandspejl under de seneste 7.500 år med i gennemsnit 33 centimeter per århundrede. Under det seneste århundrede hævedes vandspejlet med 20 til 25 cm.

Under de seneste istider var Vesterhavet flere gange dækket af is. I mellemliggende varme mellemistider var store dele af dagens kystlinje oversøömmede. Under Weichselnedisningen var store vandmængder bundne som is, da indlandsisen over Skandinavien var 3 km tyk. Vesterhavets vandspejl var derfor 120 meter lavere og kystlinjerne fandtes 600 km længere mod nord end i dag. Landforbindelsen mellem Storbritannien og Centraleuropa, som fandtes ved denne tid har fået navnet Doggerland (efter Doggerbanke) og var beboet af mennesker.

For omkring 8.000 år siden åbnedes Den Engelske Kanal igen og i tilknytning de sydlige kyster dannedes Vadehavet.


 Kategorier på sider:

Planterne ved vadehavet Camping i Danmark Vadehavet Feriebolig i Danmark Ordbog Vesterhavet Ferie i Danmark Attraktioner Kort over vadehavet Vadehavscentret Hotel Dyrene ved vadehavet Nationalpark vadehavet Marskdannelsen Besøgssteder
 
 
 Du er her: Vadehavet - Netannoncer Vadehavet - - Hvad er Vadehavet en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.