|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Planterne ved vadehavet

Planterne, der indvandrer på vaderne, er helt specielt tilpassede det
ekstreme miljø. De skal ikke alene kunne tåle skiftevis at være
vanddækkede og tørlagte. De skal også kunne tåle skiftende
saliniteter.


Havvandet ved Vadehavet har et saltindhold på mellem 25 og 35 promille,
men på områder, der ikke konstant er oversvømmede, vil noget
af vandet fordampe og efterlade saltet i jorden. Derved bliver saliniteten meget
højere. På områder, der sjældent oversvømmes
vil det meste salt blive skyllet væk med regnvandet, så her vil
saliniteten være lavere end i havvandet.


Det er derfor kun få, tilpassede arter, der kan tåle at leve i
sådan et miljø. Længere oppe i marsken bliver miljøet
mere konstant, og her kan andre planter begynde at indvandre og fortrænge
de ekstremt salttålende arter.


Det kan derfor tydeligt ses i marsken, at forskellige plantesamfund efterhånden
afløser hinanden på strækningen fra den vanddækkede
flade og ind mod land.


Nogle planter har særlig betydning for indvinding af havbund og kystsikring.
Vade-Salturt eller Kveller (Salicornia dolichostachya), Vadegræs (Spartina
anglica) og Annelgræs (Puccinellia maritima) vokser ud på vaderne
i slikgårdene. De specielle planter, der bruges til landvinding kan tåle
saltvandet og de holder på det slik, der skylles ind ved højvande,
så slikgårdene efterhånden bliver tørlagt.


 Kategorier på sider:

Vadehavet Attraktioner Kort over vadehavet Camping i Danmark Besøgssteder Marskdannelsen Nationalpark vadehavet Ordbog Vadehavscentret Hotel Feriebolig i Danmark Planterne ved vadehavet Ferie i Danmark Vesterhavet Dyrene ved vadehavet
 
 
 Du er her: Vadehavet - Netannoncer Vadehavet - - Hvad er Vadehavet en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.